ร่วมงานกับเรา

บริษัทต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น

มีความรู้ความสามารถและรักงานบริการ 

เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท 

 

ทุกตำแหน่งสัมภาษณ์ผ่าน บุคคลค้ำประกันการทำงาน สามารถเริ่มงานได้ทันที 

สมัครงานได้ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 1ุ6:00 น. 

สอบถามได้ที่ 02-616-8943-4 ต่อ 10, 20,21,22,23,24,25 

(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หรือ โทร. 088-299-0683

Visitors: 9,052