รับส่งสินค้า

บริการนี้สำหรับกระจายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยเราเก็บสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของคุณ เราทำหน้าที่ แพ็ค/ติดฉลาก/ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น/จัดส่งถึงลูกค้าคุณ/จัดส่งไปรษณีย์ ตามคำสั่งของคุณ พร้อมด้วยระบบรายงานผลการจัดส่ง รายงานจำนวนสินค้าคงคลัง ด้วยระบบออนไลน์


  • Picture3.jpg
    เป็นบริการที่ทางเราจะทำการจัดส่งพนักงานแมสเซ็นเจอร์ ไปประจำยังบริษัทของท่าน หรือตามจุดต่างๆที่ท่านต้องการ แบบเหมารายเดือน หรือตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยลูกค้าสามารถสั่งงานพนักงา...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 9,052