รับส่งเอกสาร

เป็นบริการที่ทางเราจะทำการจัดส่งพนักงานแมสเซ็นเจอร์ ไปประจำยังบริษัทของท่าน หรือตามจุดต่างๆที่ท่านต้องการ แบบเหมารายเดือน หรือตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยลูกค้าสามารถสั่งงานพนักงานแมสเซ็นเจอร์ได้ด้วยตนเอง

 

เป็นบริการพนักงานรับส่งเอกสาร ซึ่งเราจะคิดค่าบริการแบบวันต่อวัน ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนของพนักงานรับส่งเอกสารให้มีความเหมาะสมกับ ความต้องการในแต่ละวันได้

 

คุณอาจจะมีความต้องการ ใช้บริการรับส่งเอกสารตามจำนวนของงานในแต่ละวัน บริการนี้จึงเหมาะสมสำหรับบริษัทที่มีงานส่งเอกสาร ที่มีงานในแต่ละวันไม่ค่อยแน่นอน

 

 


  • Picture1.jpg
    บริการนี้สำหรับกระจายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยเราเก็บสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของคุณ เราทำหน้าที่ แพ็ค/ติดฉลาก/ตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น/จัดส่งถึงลูกค้าคุณ/จัดส่งไปรษณีย์ ตามคำสั่งของคุณ พร้อ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 9,051