บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด (เราคือผู้ชำนาญงานด้านรับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 24 ปี)

เราคือผู้ชำนาญงานด้านรับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 24 ปี

  บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ก่อตั้งดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2537 เป็นผู้ให้บริการด้านรับส่งเอกสาร พนักงานส่งเอกสาร ส่งเอกสารด่วน เก็บเช็ค วางบิล ส่งของ และ เมสเซ็นเจอร์เซอร์วิส ประจำสำนักงานทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล 

โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งทีมงานที่มีความสามารถ และไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อให้ทันต่อ การแข่งขันในธุรกิจยุคปัจจุบัน อันจะนำมาสู่การให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อลูกค้าของเรา  ท่านจะมั่นใจได้ว่างานของท่านจะส่งตรงถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยการบริการที่ดีที่สุด 

                                     เพราะงานของท่านคือบริการของเรา

Visitors: 9,051